top of page

NÄR NI SIKTAR MOT HÖGRE HÖJDER

Verksamhetsutveckling

Ändrade kundkrav, nya lagar och direktiv. Fallen är många där en verksamhet står i behov av att se över sina dagliga processer och verksamhetssystem. I vissa fall kan en miss leda till förlorade affärer och i värsta fall verksamhetsstopp. För ett företag kan detta vara en stor utmaning som skall utföras utöver det dagliga arbetet. Tid för kompetensinhämntning och reflektion över hur och när en förändring skall genomföras saknas.

Alisma kan hjälpa er att stötta er verksamhet vid dessa utmaningar.

Affärssystem

Förutsättningarna, krav och behov förändras snabbt för ett företag i tillväxt. Nya och fler produkter tas fram, en ökad försäljning kräver att personalstyrkan ökas. Vid de här tillfällena kan det vara lönsamt att se över om företagets affärssystem  uppfyller de nya behoven. Används det på ett optimalt sätt eller är det dags att utvärdera byte till ett mer verksamhetsanpassat system.

Alisma har erfarenhet och kompetens att hjälpa er med analys, upphandling och implementering av ERP system.

Projektledning

Definitionen av ett projekt är att det skall vara avgränsat i tid, kostnad och omfattning. En utmaning för att genomföra projekt inom ramen för uppsatt tids- och kostnadsplan är att det finns en dedikerad projektledare och tid finns för att leda sitt projekt. Att genomföra ett projekt som är tidsbegränsat kräver en stor uppoffring från organistionen när denna inte är projektstyrd. Att skjuta upp ett verksamhetskritiskt projekt kan få ödestigra konsekvenser i missad konkurrenskraft och effektivitet.

Alisma har kompetens att leda och genomföra både verksamhets- och tekniska projekt.

OM ALISMA

 

Alisma AB erbjuder konsulttjänster med inriktning mot verksamhetsutveckling samt interima ledningsuppdrag med koppling mot den tillverkande industrin.

bottom of page