top of page
abstrakt vatten

ERBJUDANDE

Web Samråd

 För det mindre företaget

 • Processkartläggning inför införandet av verksamhetssystem såsom exempelvis

 • ERP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, m fl

 • Implementera och öka användandet av ERP system i verksamheten med fokus mot MPS området.

 • Införa verksamhetssystem samt utbilda personal i användningen av dem.

 • Interima uppdrag, ex: längre deltidsuppdrag såsom kvalitetschef och strategisk inköp

 • Utföra internrevisioner

Teknikernas arbete

För det mellanstora företaget

 • Initiera och driva förbättringsprojekt inom supply, lager och produktionseffektivitet.

 • Optimera ERP system med fokus mot MPS området.

 • Implementera BI verktyg – hur kan data stödja beslutsfattandet i verksamheten

 • Projektleda vid införandet av nya verksamhetssystem

 • Projektledning vid inköp samt införandet av ny  produktionsteknisk utrustning

 • Interima uppdrag  - kortare uppdrag som platschef, produktionschef, inköpschef, kvalitets- och miljöchef

Person som tittar på statistik på skärmen

För det stora företaget

 • Projektledning av tekniska projekt med inriktning mot verksamhetsstyrning

 • Digitaliseringsprojekt med syfte att ta fram beslutsstöd och analyseringsverktyg

 • Resurstillsättning för avdelningar som arbetar med verksamhetsstyrning exempelvis, företagsledning, IT, kvalitet, produktionsstyrning,

 • Implementering av system i en global verksamhet.

Ger en presentation

Utbildningar och projekt

 • Projektledning

 • Verksamhetsrelaterade utbildningar inom exempelvis ERP, kvalitet, produktionsteknik m m

 • Nätverksaktiviteter

bottom of page