top of page

Integritetspolicy

Detta dokument beskriver Alisma AB:s integritetspolicy i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 Allmän Dataskyddsförordningen (GDPR) och hur personliga uppgifter hanteras av bolaget. När du som kund/leverantör/annan aktör inleder ett affärssamarbete med Alisma AB, samlas personuppgifter in och bearbetas. Som intressent med affärsrelation med Alisma AB har du rätt att veta vilka personuppgifter som sparas om dig, i vilket syfte och hur länge uppgifterna sparas. Alisma AB följer den allmänna dataskyddsförordningen GDPR vilket beskrivs nedan.

Personuppgiftsansvarig organisation:
Alisma AB
Orangerivägen 4
554 38 Jönköping
0760072989
info@alisma.se

Bakgrund

Alisma AB behandlar personuppgifter främst för att fullfölja nödvändiga förpliktelser och för att kunna uppfylla skyldigheter enligt avtal. Utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för ändamålet.

Insamling och hantering av personuppgifter

Som kund eller leverantör till Alisma AB sker en registrering av företagsuppgifter samt uppgifter om personkontakter vid affärshändelse som lagras i företagets affärssystem. Vid kontakt med Alisma AB kan det också vara en anledning till att dokumentera personuppgifter som är kopplat till ett intresse för ett erbjudande, avtal eller liknande. Om du via samtycke har visat intresse för att delges eventuella marknadsföringsutskick till dig, både digitalt och i tryckta utskick, innebär detta hantering utan personuppgifter koppling till affärsrelation. Självklart kan du alltid välja att avstå från utskick genom att meddela samtycket skall återtas.

Exempel på när data samlas in och sparas.

 • Tecknande av affärsmässiga avtal.

 • Kontakt som sker via IT verktyg som e-post, Teams m fl.

 • Vid besök av bolagets hemsida, Facebook- och Linkedin-konto

 • Via hemsida vid ifyllande av kontaktformulär.

 • Vid anmälning till evenemang och kurser

Information som samlas in

Alisma AB behandlar endast personuppgifter som det finns laglig grund för.
Här följer exempel på personuppgifterna sparas:

 • Företag

 • Personnamn

 • Titel

 • E-mail

 • Adress

 • Telefonnummer

Lagring och hantering av personuppgifter

All data hanteras och lagras på ett säkert sätt i en säker IT-miljö. Alisma AB har vidtagit organisatoriska och tekniska åtgärder för att förhindra att personuppgifter hanteras av obehöriga samt mot illegal användning och oavsiktlig förlust till tredje part.

Överföring av personuppgifter till andra länder eller tredje part

Alisma AB säljer eller delar aldrig din e-postadress och övriga personuppgifter till någon annan part för att de skall kunna använda dessa i marknadsföringssyfte eller för annat ändamål. Uppgifterna lämnas således ej heller till tredje land eller till någon internationell organisation, så länge det inte finns någon juridisk skyldighet att göra så. Uppstår situationer där data måste hanteras av tredje part kommer detta hanteras via biträdesavtal.

Registrering, korrigering eller borttagning av personuppgifter

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära vilka personuppgifter som finns om dig i Alisma AB:S verksamhet. Du har då rätt att begära rättelser av felaktiga uppgifter eller att få dina uppgifter raderade, under förutsättning av det inte finns en laglig grund att behålla dem. Denna rättighet har i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR även dina efterträdare och/eller personer som representerar den organisation som du arbetar för / representerar.

Undantag för att begära ändring eller radering av personuppgifter är om det finns juridisk grund för Alisma AB att behålla dem.

Ändringar i denna integritetspolicy

Alisma AB söker ständigt efter nya sätt att förbättra sin webbplats, arbetsprocesser och erbjudanden. I samband med verksamhetsmässiga förändringar eller krav på förtydligande kan det innebära ändringar av denna integritetspolicy.

bottom of page