top of page
Lag möte

Om Alisma AB

Affärsidé

Alisma AB har som huvudsaklig syssla att erbjuda konsulttjänster med inriktning mot verksamhetsutveckling samt interima ledningsuppdrag med koppling mot den tillverkande industrin.

Bakgrund

Alisma AB grundades 2012 av Markus Blomdahl och blev aktivt 2021. Efter att ha arbetat i mer än 20 år inom den tillverkande industrin med företag i alla dess storlekar  hade han en förståelse och såg vilka utmaningar och behov som kan uppstå i olika typerna av verksamheter. Från det lilla företaget som har fullt upp med att lösa kundernas behov och har svårt att få tid till att arbeta med de stödjande processerna, till det stora som måste genomföra omfattande strategiska projekt för att behålla sin konkurrenskraft och där befintliga resurser inte räcker till. 

Manufacturing Assembly

Vem är Markus Blomdahl

Verksamhetsutvecklare. Projektledare, Chef

MARKUS BLOMDAHL

Grundare, VD, Driven verksamhetsutvecklare

Markus Blomdahl är utbildad till Maskiningenjör med inriktning mot Industriell ekonomi och Kvalitet och har i drygt 20 år haft olika ledande befattningar inom svensk industri och forskningsinstitut, med arbetsroller som produktionschef, projektledare inom verksamhetsutveckling, produktionsteknik samt ERP.

 

Han har varit verksam både nationellt och internationellt. Meritlistan omfattar flera operativa funktioner i ett tillverkande företag, både från små och stora företag, där han är van att verka tvärfunktionellt både inom företaget samt tillsammans med externa aktörer och leverantörer.  

 

Styrkan hos Markus är att initiera, driva och slutföra projekt på ett metodiskt och systematiskt arbetssätt, där måluppfyllelse, tid och ekonomi är i fokus. Han har mycket god verksamhetserfarenhet och erfarenhet från att driva förändringsarbete genom processkartläggningar och förbättringsprojekt.

 

Han har vana att arbeta med digitalisering från exempelvis framtagning och implementering av olika IT-system, såsom optimera användningen ERP system, intranätverk baserat på Sharepoint, analysverktyg via Power BI, m fl.

 

Markus har tidigare haft olika typer av tjänster hos bl a RISE (Gjuteriföreningen), Industrilås AB, Fläktgroup AB, Hagab Industrier AB och Corroventa Avfuktning AB.

Dokumenterade meriter

Produktionschef
Erfarenhet från två bolag – Tillväxtföretag med god leveransprecision, hög effektivitet och god ekonomi

Projektledare ERP
Implementering av ERP system i 5 länder

Produktionsteknisk projektledare
Flera bolag – Upphandling och uppstart av tillverkningsprocesser.

Projektledare forskning och utveckling
RISE –flera Vinnova-projekt, Aluminiumriket - Företagsnätverk och kluster

Kvalitet
ISO 9001:2015 – Implementering och drift av kvalitetssystem

Supply Chain Manager
Minskat rörelsekapitalet med bibehållen försörjningskapacacitet

Inköp
Strategiskt och operativt  - Genomförande av besparingsåtgärder   

porträtt MB.jpg
  • Linkedin Social Ikon
bottom of page